Soi dogs

Herrelösa hundar är ett normalt inslag i gatubilden i Bangkok. De kallas lokalt “soi dogs”, och olika uppgifter uppskattar antalet herrelösa hundar till 120000, andra menar att det är minst 250000. Oavsett så hörs de och märks de. Idag var det stor fajt mellan hundarna i soien. Hoppas de är lite tystare i natt.

En förening som jobbar för hundarnas och katternas bästa i Bangkok kan du läsa om här

Några bilder på soi dogs:

This entry was posted in Bangkok allmänt and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply